11 Ocak 2009 Pazar

www.viptravesti.net www.travestilerle.org

travesti siteleri


Son aylarda, FOX TV’ de sunuculuğunu Kadir Çelik’inyaptığı “Objektif” programı, LGBTT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel,Travesti, Transeksüel) bireylere yönelik homofobik ve transfobiktutumun en açık biçimde ve giderek artan ölçülerde yürütüldüğüyayınlardan biri olmuştur. Söz konusu programda, eşcinsellik birhastalık, transeksüellik ise salt seks işçiliği olarak teşhir edilmeyeçalışılmıştır. Son olarak, Kadir Çelik’in kendi ‘taraflı’ tutumudoğrultusunda programa davet ettiği Ankara Ticaret Odası Başkanı SinanAygün, LGBTT bireyleri hedef göstererek, homofobiyi ve transfobiyitetikleyecek açıklamalarda bulunmuştur.
Yalan ve yanlı haberler LGBTT bireylerin hayatlarınıgittikçe zorlaştırmaktadır.
Eşcinsellik 1974 yılından beri dünya tıp literatüründehastalık olmaktan çıkarılmış olmasına rağmen halen eşcinselliğintedavi edilebileceğini iddia eden şahıslar televizyonlarda boygöstermektedir. travesti arkadaşlar yorum sizin

Toplumdaki ön yargıların ve ayrımcı uygulamaların,travesti ve transeksüelleri ‘zorunlu seks işçiliği’ne yönlendirdiğigöz ardı edilmektedir. Daha Küçük yaşlardan başlayarak aile ve toplumbaskısıyla karşılaşan, eğitim hakkı elinden alınan, kamuda ya da özelkesimde iş bulamayan LGBTT bireylerin ne yapacakları sorusu gündemegelmemektedir?
En büyük işverenlerden Ankara Ticaret Odası Başkanı SinanAygün, fuhuşa karşı olduğunu ama travesti ve transeksüellere işvermeyeceğini söylerken aynı zamanda travesti ve transeksüelleri seksişçiliğine ittiğinin farkında mıdır? her travesti herşeyin farkındadır

travesti sohbet

travestisohbet travesti sohbet travesti travesti

viptravesti viptravesti.net www.viptravesti.net

travestilerle şehirler

ankara travestileri travesti ankara ankara travesti ankara travestileri travesti ankara

ankara travesti istanbul travestileri travesti istanbul istanbul travesti istanbul travestileri

travesti istanbul istanbul travesti izmir travestileri travesti izmir izmir travesti izmir travesti izmir travestileri travesti izmir izmir travesti

antalya travestileri travesti antalya antalya travesti antalya travestileri travesti antalya

antalya travesti adana travestileri travesti adana adana travesti adana travestileri travesti adana adana travesti

www.travestilerle.org travestilerle travestilerle

travestikizlar

travesti travestiler travesti sitesi trv ankara travestileri travesti ankara ankara travesti

istanbul travestileri travesti istanbul istanbul travesti ankara travestileri travesti ankara

ankara travesti istanbul travestileri travesti istanbul istanbul travesti izmir travesti

travesti izmir izmir travestileri izmir travesti izmir travestileri travesti izmir

bursa travestileri travesti bursa bursa travesti bursa travestileri travesti bursa

bursa travesti adana travestileri travesti adana adana travesti adana travestileri

travesti adana adana travesti

antalya travestileri travesti antalya antalya travesti antalya travestileri travesti antalya

antalya travesti